Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Nguồn gốc địa danh Sài Gòn: Tư liệu thuyết minh du lịch

TƯ LIỆU THUYẾT MINH HƯỚNG DẪN DU LỊCH về THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Nguồn gốc địa danh Sài Gòn.

Trong "Ðại Nam Quốc Âm Tự Vị" của ông Huỳnh Tịnh Của thì Sài tức là củi thổi, Gòn: tên loại cây cỏ bông nhẹ xốp, nhẹ hơn bông thường, trong Nam hay dùng để dồn gối, dồn nệm. Trương Vĩnh Ký cùng quan điểm Huỳnh Tịnh Của. Lê Văn Phát cho rằng: người Lào (mà ngôn ngữ gần như ngôn ngữ Thái) đã gọi vùng này là Cai Ngon, mà Cai Ngon theo tiếng Thái cũng có nghĩa là Rừng Chỗi Cây Gòn (Brousse des kapokiers); tên Khmer Prei Kor tức là Rừng Gòn (Forêt des Kapokiers).
Trương Vĩnh Ký.
Nhà nghiên cứu Louis Malleret (Pháp) cho rằng: Sàigòn có lẽ phát xuất từ tiếng Tây ngòn có nghĩa là cống phẩm của phía tây (tribut de l'ouest). Tiếng Hán Việt có nghĩa là cống phẩm của phía tây nếu đọc theo Việt Nam là Tây Cống và Tây Ngòn hẳn là Tây Cống, nhưng phát âm theo giọng Trung Hoa.

Louis Malleret (người Pháp)

Còn Vương Hồng Sển lại có ý kiến rằng: Hoa Kiều đã đáp thêm bờ kinh Chợ Lớn, cẩn đá cho cao ráo kiên cố. Và có lẽ để ghi công việc này, họ đặt tên chỗ mới này là Ðề Ngạn, tức là bờ sông cao dốc trên có đê ngăn nước. Ðề Ngạn là tiếng Hán Việt, chớ người Trung Hoa phát âm theo giọng Quảng Ðông thì nói thành Tài Ngon hay Thầy Ngồnn. Ông Vương Hồng Sển cho rằng tiếng Sàigòn chính do Thầy Ngồnn mà ra.

Vương Hồng Sển

Tóm lại, có 3 cách giải thích về nguồn gốc tên gọi Sài Gòn: một giải thích cho rằng Sài Gòn là rừng cây gòn; một giải thích cho rằng Sài Gòn là tên gọi của nơi nhận cống phẩm từ Chân Lạp đọc theo tiếng Hoa; một giải thích nói rằng Sài Gòn là đê ngăn nước đọc theo tiếng Hoa. Ảnh: Sài Gòn xưa, nay là Chợ Lớn.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là Sài Gòn trước thời Pháp là khu Chợ Lớn ngày nay; đến khi Pháp hình thành đô thị Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19 bao gồm cả Chợ Lớn (quận 5 ngày nay) và Bến Nghé (quận 1 ngày nay). Ảnh: Chợ Bến Thành được gọi là chợ Sài Gòn trong thời thuộc Pháp, là trung tâm thành phố Sài Gòn thời Pháp.

Tác giả: Tiến Sĩ Hồ Văn Tường.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TEAM BUILDING.
Du lịch - Teambuilding - Party Event.
Tel: (08)35031866 - (04)35202366

1 nhận xét: