Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Những cách tạo động lực nhanh nhất

Tạo động lực cũng là một nghệ thuật. Nếu bạn không có năng khiếu trong lĩnh vực này, hãy thử 7 mẹo nhỏ sau.

1. Lôi kéo nhân viên. Rất nhiều nhân viên muốn tham dự vào quá trình phát triển của tổ chức. Họ cũng có thể đóng góp những ý tưởng với góc nhìn từ trong nội bộ, điều có thể tạo nên sự khác biệt quan trọng trong tổ chức.

2. Giao tiếp. “Một tin tức tốt là không có tin tức gì cả” là một câu thường được trích dẫn trong kinh doanh. Tuy nhiên, các nhân viên thường muốn có những cập nhật về những tiến triển trong tình hình kinh doanh cũng như những đánh giá về năng lực cá nhân. Sử dụng những lời nhắn, thư điện tử, điện thoại, những cuộc trao đổi cá nhân cũng như các buổi họp nhóm để thông báo về những thay đổi, cập nhật hay những sản phẩm mới…


3. Tưởng thưởng cho thành tích cá nhân và tập thể. Chú ý những nhân viên làm việc tốt và tập trung vào những thành tích xuất sắc. Đưa ra những lời khuyến khích tích cực, giải thưởng cũng như sử dụng thư ngỏ của cả tổ chức để chính thức khen ngơi những thành tích đặc biệt. Gửi thiếp cám ơn hay tin nhắn chúc mừng, gọi điện hay gửi email.

4. Đặt ra những mục tiêu mang tính thách thức. Kinh nghiệm cho tôi thấy người ta sẽ cố gắng hết mức nếu có sự trông đợi ở họ. Nếu bạn đặt ra những mục tiêu đầy thách thức, đội ngũ của bạn sẽ làm việc hết mình để đạt được điều đó.

5. Tạo điều kiện. Không ai còn động lực nếu không có đủ những điều kiện cần thiết để hòan thành công việc của họ. Những điều kiện này bao gồm: trang thiết bị, những hỗ trợ nội bộ, cơ hội đào tạo hay những công cụ marketing…


6. Quản lý nhân viên kém năng lực. Nhân viên của bạn thường trông đợi bạn sẽ quản lý tốt những cá nhân có thành tích kém hơn mức trung bình. Tuy nhiên, có nhiều nhà quản lý lờ đi những tình huống này vì họ sợ phải giải quyết chúng và hi vọng tình hình sẽ tự cải thiện. Sự thật là tình hình không hề cải thiện mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần tập thể và doanh số công ty.

7. Tin tưởng vào nhân viên của mình. Phần lớn người ta thường có khuynh hướng làm tốt công việc của mình, chỉ có một số rất ít người nhận công việc với tư tưởng sẽ làm hỏng nó. Thế nhưng nhiều nhà quản lý vẫn còn nghĩ rằng cần phải quản lý tinh thần của nhân viên thật chặt chẽ. Họ lắp đặt camera quay lén, thiết bị đọc lén thư điện tử và đưa ra những qui định hết sức rắc rối khiến nhân viên phải xin nhiều chữ ký trước khi ra bất cứ quyết định nào.
Sưu tầm

1 nhận xét: